10. Институт за социална политика и социална работа

10. Институт за социална политика и социална работа

Адрес: София 1000, ул. „Христо Белчев” 21, офис 203; гр.Перник, ул.Стара планина” №14

Телефон: 02/9803176, 9872131, 076/606545, 0898938053, Мила Маринова – програмен директор

e – mail : ispsw @yahoo .comcsri _pernik @abv .bg

Основна цел: Из Устава на ИСПСР: Чл.3. Цели на фондацията са развиване на социалната политика и социалните услуги за подобряване на качеството на живот в България.������ � Svejo