1 7 . Пернишка Търговско-промишлена палата

1 7 . Пернишка Търговско-промишлена палата

Адрес: 2302 ПЕРНИК, УЛ. «КОЗЛОДУЙ» №3

Телефон: 076 640 335; 076 603 356, Бойка Павлова – председател на ПТПП

e – mail :  ptpp @abv .bg

Основна цел: 1. съдействие на своите членове за оптимизиране на условията за стопанска дейност в страната и в региона.

2. представляване и защита на обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление и местната администрация, посредством Българската Търговско – Промишлена Палата – София – пред централните органи на държавна власт и управление; пред други местни, чужди и международни организации, с които Палатата пряко или чрез Българската Търговско – Промишлена Палата – София поддържа партньорски взаимоотношения.
3. подпомагане на своите членове за увеличаване на възможностите им на международните пазари.

2. представляване и защита на обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление и местната администрация, посредством Българската Търговско – Промишлена Палата – София – пред централните органи на държавна власт и управление; пред други местни, чужди и международни организации, с които Палатата пряко или чрез Българската Търговско – Промишлена Палата – София поддържа партньорски взаимоотношения.
3. подпомагане на своите членове за увеличаване на възможностите им на международните пазари.������ � Svejo