гр. Овар

Португалия

Град Овар се намира в северозападната част на Португалия, като на запад граничи с океана, а на юг с дюни и речното устие на р. Риа. Плодородието на района, идеален за земеделие и благоприятният климат са факторите, които обуславят заселването на тези земи. Градът е с многовековна история, запазени са културно-исторически паметници и произведения на изкуството от 15 век. Овар е известен като град – музей на керамичните плочки с декоративни шарки – ажулейо. Те покриват стените на почти всички къщи в града. Днес Овар е туристически център , известен с прекрасните си пет плажа и многобройните пясъчни дюни по крайбрежието.

http://www.cm-ovar.pt

Вашият коментар