Витебска област, Република Беларус

Град Орша е един от древните градове на Беларус. Разположен е по горното течение на р. Днепър, на 80 км южно от гр. Витебск. Градът е голям железопътен и автомобилен възел. Град Орша е значителен промишлен и културен център на Беларус. В града работят 25 предприятия на машиностроителната, металообработващата, строителната, леката и хранителната промишленост. Широкоизвестна е продукцията на Оршанския ленокомбинат – лидер на текстилната промишленост. През 2008 г. гр. Орша става столица на републиканския фестивал – панаир „ Дожинки – 2008 ”, което променя кардинално облика на града.

http://www .orshagorodmoy.info/

Вашият коментар