Общинска програма ин витро

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

У В Е Д О М Я В А

НЕОБХОДИМИТЕ ОБРАЗЦИ ЩЕ НАМЕРИТЕ ТУК

 ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИН ВИТРО /ПФПИВ/ – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

 СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Необходими документи за кандидатстване

Критерии за финансово подпомагане������ � Svejo