Общинска програма ин витро

О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

У В Е Д О М Я В А

ДВОЙКИТЕ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ № 2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЕРНИК ОТ 27.01.2016 г. В РЕШЕНИЕ № 81

СУМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДВОЙКИТЕ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ ОТ ОБЩИНА ПЕРНИК Е В РАЗМЕР НА 20 000 ЛВ.

ДВОЙКИТЕ, КОИТО СА ПОДАВАЛИ ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ 2015 Г. И НЕ СА БИЛИ ФИНАНСИРАНИ, БИХА МОГЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ И ДА ПОДАДАТ НОВИ ДОКУМЕНТИ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ПЕРНИК- ГР.ПЕРНИК, ПЛ.“СВ. ИВАН РИЛСКИ“ 1А, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.30 ДО 16.30 ЧАСА.

НЕОБХОДИМИТЕ ОБРАЗЦИ ЩЕ НАМЕРИТЕ ТУК

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – ОТДЕЛ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – ТЕОДОРА ТОДОРОВА, МЛ. ЕКСПЕРТ, ЕТ.4, СТ.5, ТЕЛ. 076 684 238

 ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИН ВИТРО /ПФПИВ/ – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

 СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Необходими документи за кандидатстване

Критерии за финансово подпомагане������ � Svejo