Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

 Община Перник днес бе домакин на транснационална среща на партньорите по проект „Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTinA“ по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013г по цел „Европейско териториално сътрудничество“, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. На днешната среща присъстваха партньорите от: Унгария – община Чепел; Италия – община Ферара; Италия – Център за регионално развитие; Словения – Университет „Марибор“; Словакия – община Кошице; Гърция – община Комотини; Румъния – община Иаш;  Ръмъния – община Галати и България – община Перник. Гости на срещата бяха: кметът неа Перник- Росица Янакиева, Мария Зафирова- експерт в дирекция „Хоризонтални програми и проекти на Европейския съюз, Ирина Рангелова- главен експерт в Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ, което е управляващ орган за България, Стефан Николов- зам.-ректор на Европейския политехнически университет  в Перник, зам.кметове на община Перник, шефове на дирекции и сектори в общината, представители на бизнеса.

 Иван Искренов- ръководител на екипа по проекта от община Перник, представи накратко целите и задачите, които партньорите по проекта са си поставили с неговата реализация. „Благодарение на усилията на екипа, на безрезервната подкрепа на кмета на Перник- Росица Янакиева и професионализма на колегите от МРРБ, проблемите, които съпътстват всеки проект бяха разрешени своевременно. На днешната среща участват над 30 партньори. С експертите от Перник над 40 човека ще участват днес и утре в разглеждането на много важни въпроси и дейности по проекта като: Мастер планът, планът за възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа и други. Благодаря на колегите, които ни гласуваха доверието община Перник да бъде домакин на такава важна среща. Това е признание не само за България, но и за Перник“, подчерта Иван Искренов.

 Кметът на Перник поздрави чуждестранните гости и всички присъстващи на срещата.

 „За нас, за Перник и особено за пернишкия бизнес, е от изключително важно значение реализирането на такъв проект, който дава възможности да обединим познанията, уменията и вече натрупания опит в реновирането на старите индустриални зони. В Югоизточна Европа, предполагам както и в България, процесите на преструктуриране на собствеността и преструктурирането на икономиката като цяло доведоха до създаването на нови предприятия, нови производства на територии, които в минало време са били заети от мащабни фирми, какъвто е случая със завод „Стомана“. На площадката на някогашната фирма „Стомана“ в момента работят 24 нови фирми, всяка със своето производство, различна технология и специфика. Целта на нашето участие в проекта ReTinA беше ползвайки възможностите на Програмата за европейско териториално сътрудничество,  да създадем възможности на тези предприятия да се развиват, да им помогнем при разработването на ПУП, с който се решават редица въпроси, свързани със собствеността. За нас е от особена важност да помогнем на фирмите от зоната при разработването на проекти за изграждане на бизнес център. Особено важно за нас бе да съдействаме за изграждането на модели за публично-частно партньорство, защото и за в бъдеще общините ще разчитат много на партньорството с бизнеса с оглед създаването на нови производства и нови технологии съобразени с екологичните изисквания. Не на последно място за нас бе много важно да създадем условия не само за модернизиране на общинската икономика, но и за създаването на  нови работни места, които ще спомогнат за повишаването на доходите на хората, което е изключително важно за нас. Тези модели биха ни помогнали не само да работим в зони, които са били част от общата икономическа картина на нашите общини преди повече от двадесетина години, но те биха дали възможност да работим и по създаването на възможности за нови производства, за нови складове, логистични центрове и други, които да създават заетост и да променят облика на град като Перник. В миналото той имаше славата на силно развит индустриален град и аз съм убедена , че той ще се превърне отново в силно развит индустриален град. Предпоставките затова са много. Надявам се, че на днешната среща ще успеете да споделите опита, който вече имате и ще финализирате успешно този проект. Надявам се , че този първи за Перник проект, финансиран директно от Европейската комисия, поставя началото на бъдещо сътрудничество, което е в полза на всички партньори“, заяви Росица Янакиева.

 Архитект Тибор Полански- ръководител на проекта поздрави присъстващите на срещата. Той подчерта, че времето, в което партньорите по проекта работят заедно е било максимално оползотворено в обмяната на опит и добри практики. „Целта на срещата в Перник е партньорите да се съберат на едно място и още веднъж да имат възможност да проведат професионална дискусия във връзка с резултатите от работата по проекта. Делегациите на партньорите пристигнаха в Перник заедно със свои експерти и аз съм изключително радостен, че те ще вземат участие в тази среща, защото са участвали в работата ни до сега. Те ще подпомогнат процеса за планиране на възстановяването на индустриалните зони. Тези, които присъстваме тук,  всъщност представляваме най- високия орган за вземането на решения по проекта. Ние сме се събрали тук, за да вземем решения по различните мерки, които ще се изпълняват през оставащите 10 месеца от този проект. През последната фаза партньорите се очаква да изпълнят плана за възстановяването на изоставените индустриални зони. Различните партньори трябва да предприемат необходимите стъпки затова както на местно ниво, така и да отправят препоръки към правителствата си. Освен това проектът ще послужи като вид резюме за Европейската общност, чрез което ще се посочат най-важните постижения и основните стъпки при възстановяването на изоставените индустриални зони“, подчерта Тибор Полански.

 Ирина Рангелова, главен експерт в МРРБ изрази задоволството си от работата на партньорите по проекта.“Искам да поздравя екипа на община Перник заради участието му като един активен партньор в този проект и не само в него. Съвсем наскоро имахме възможността да се убедим в резултатите, които екипът е постигнал по друг проект, в който община Перник също е партньор и представя  България. Партньорите, които работят по проект ReTinA са обединени от общи проблеми, свързани с нуждата от реализирането на индустриалните територии. Партньорите по този проект имат необходимостта да обменят опит в изграждането на публично-частни партньорства и активното включване на бизнеса в решаването на важните проблеми касаещи възраждането и развитието на индустриалните зони. Надявам се че днешната среща ще допринесе за успешното приключване на проекта. Тази среща е важна стъпка по пътя за изграждането на дългосрочно партньорство между участниците в този проект. Желая успех на партньорите и успех в предстоящата четвърта покана за предложения по Програмата за Югоизточна Европа, която очакваме да стартира в близките седмици. Надявам се да се срещнем отново като партньори в друг също толкова важен проект“, подчерта Рангелова.

 Мила Кръстева, координатор по проекта презентира дейностите, които партньорите по проекта са реализирали до сега като акцентува на свършеното от страна на екипа от Перник. Тя подчерта важността на изработения ПУП на индустриалната зона, изготвения проект за изграждането на бизнес-сграда, която ще се разположи върху общинска земя и още много важни за фирмите от индустриалната зона дейности.

 Славея Христова- зам.-председател на неправителственото сдружение „Болкан Асист“ представи изложбата „Регенерацията- шанс за устойчиво развитие“.

 След кафе-паузата, партньорите по проект ReTinA продължиха деловата работа свързана с разглеждането на Мастер плана, който всъщност е основата върху която се изгражда самият проект. Затова при разискванията всички партньори проявиха завидна активност.

 След обяд участниците в срещата имаха възможност да посетят фирма „Стомана Индъстри“, която е най-голямата на територията на индустриалната зона. Те бяха посрещнати от главния директор- инж. Емил Живков и зам.- главния административен директор- Георгиос Папас. Гостите бяха запознати с предмета на дейност на фирмата, с основната номенклатура на производство и нейното качество. Те зададоха много въпроси на инж. Живков свързани с това  какъв е процента на металния скрапа, който се използва в производството, как се изпълняват високите екологични изисквания поставени от ЕС, къде основно се изнася продукцията и др. Партньорите имаха възможност да разгледат Електростоманодобивния цех и листопрокатния цех на „Стомана Индъстри“. Те останаха впечатлени от високия процент на механизиране на процесите на производство и непрекъснатия контрол на качеството на продукцията.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

pernikmedia.net

Вашият коментар