Заявление за гласуване по настоящ адрес

Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя – 11.03.2017 г. Искането може да бъде подадено по един от следните начини:

  • По електронен път – чрез този сайт в секция „Личен Достъп“. За да се възползват от тази услуга, гражданите трябва да притежават универсален електронен подпис. Той е необходим за тяхното идентифициране през Internet, съгласно Закона за електронния подпис.
  • Писмено – в общинската администрация по настоящия си адрес. Вида на искането е даден тук.


������ � Svejo