Местни избори 2019

Покана за консултации на 18.09.2019г. от 14:00 ч.

Квотно разпределение

Решение №13 – МИ

Решение №1029- МИ

Покана за провеждане на консултации за ОИК на 19/08/2019 г.

Решение №600 МИ

Декларация

СПИСЪК на кметствата от Община Перник, в които на основание §153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс /ДВ бр.39 от 2016 г./ и чл.16 т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, ще се провежда избор за кмет на кметство в изборите на 27.10.2019 г.

Избирателен списък

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

Заповеди

Заповед №1396 от 03.09.2019г.

Заповед 1434 от 10.09.2019г.

Заповед 1440 от 11.09.2019

Заповед № 1617 от 11.10.2019

Заповед № 1618 от 12.10.2019 г.

Заповед № 1545 от 27.09.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми съграждани, напомняме ви, че  съгласно чл.37 ал.1 от ИК, крайният срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия /ПСИК/ е 12.10.2019 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да  упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват могат да подават заявления на гише № 6 в деловодството на общинската администрация, както и електронно заявление  от сайта на община Перник /www.pernik.bg/ в раздел е- услуги в срок до 12.10.2019 г.

*

Във връзка с изтичащи срокове за подаване на заявления от избирателите при произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. са осигурени дежурства от служители на общинската администрация, кметовете на кметства и кметски наместници:

– на 12.10.2019 г./събота/ – от 8.00-17.00 ч. – за приемане на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес 

 – на 19.10.2019 г./събота/ – от 8.00-17.00 ч. – за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък 

Тел. за информация 076/684 282 отдел „Гражданска регистрация“

*

 За гласуване на хора с увредено зрение, затруднения в придвижването или с друго увреждане при произвеждането на избори за общински съветници и кметове  на 27.10.2019 г.са определени следните секции:

СИК №143200002 гр. Перник км.Изток  Професионална гимназия по техника и строителство «арх.Й.Миланов» ул. Младен Стоянов

СИК №143200019 гр. Перник км.Изток  XIII-то ОУ ул. Рига №1 /сграда на бивше  IV-то СОУ/

СИК № 143200039 гр. Перник км. Църква       Читалище «Просвета» ул. Д.Благоев

СИК №143200116 гр. Перник ОУ «Св.Иван Рилски» кв. Монте Карло 1

Заявки за извозване с общински транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването или с друго увреждане ще се приемат до 25.10.2019 г. от 7.30 ч. до 18.30 ч.  на Гише № 1 в деловодството на община Перник на адрес: гр. Перник, пл. Свети Иван Рилски № 1 А., на имейла на общината – obshtina@pernik.bg и на тел. 088499 6323,а за населените места от кметовете /км. наместници/ или определените от тях лица.

В изборния ден извозването на подалите заявка лица ще се осъществява с осигурен транспорт от общинската администрация. 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че съгласно чл.37 ал.2 от ИК,  крайният срок за подаване на заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да  упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия  се удължава до 21.10.2019 г.

В тази връзка е осигурено дежурство от служители на общинската администрация , както следва:

19.10.2019 г./събота/ – от 8.00 ч. до 17.00 ч.

20.10.2019 г. /неделя/ – от 09.00 ч. до 17.00 ч.

/дежурствата са на партера в сградата на общинска администрация – Перник/

 

 

 

 ������ � Svejo