Конференция на тема: „Приносът на ОПОС 2007-2013 г. за подобряване жизнения стандарт на населението чрез изграждане на местни канализационни мрежи”

ПРОГРАМА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЛИСТОВКА-1

ЛИСТОВКА-2������ � Svejo