Янаки Савов Раденков – от 26 декември 1952 до 31 август 1954 г.

Председател на Градския народен съвет на депутатите на трудещите се от 26 декември 1952 до 31 август 1954 г.

Роден на 7 януари 1918 г. в с. Петачинци, Трънско. От 1 юни 1943 до 9 септември 1944 г. е затворник по политически причини в Пазарджишкия затвор. От 1954 до 1959 г. е на работа в Окръжния народен съвет-София, а през 1959-1966 г. е председател на ИК на ОНС-Димитрово. През 1967-1973 г. е на работа в Комитета за държавен и народен контрол-София. Пенсиониран по болест. Починал на 13 декември 1977 г.

Извършено е павиране на улици в централната градска част, изграждане на 19 магазина, от които 8 в новоизграждащия се кв. “Димитрово-изток”. Завършено е изграждането на водопроводната мрежа в кв. “Димитрово-изток”, което позволява да започне строеж на обществена баня в същия квартал. Завършен е първия етап от строителството на Градската болница. Положени са основите за строителството на Двореца на културата, през 1954 г. са построени два жилищни блокове с общо 61 апартамента на ул. “Найчо Цанов”, жилищен блок с 31 апартамента /до сегашната сграда на ОББ/ и жилищен блок на ул. “Струма” с 18 апартамента.

На 8 август 1953 г. е пуснат в експлоатация първия етап на Металургичния завод “Ленин”, най-големия за времето си на Балканския полуостров, а на 6 декември същата година е завършено строителството на яз. “Студена”, който трябва да реши проблема с водоснабдяването на бързо разрастващия се град.

На 1 януари 1953 г. отваря врати Пионерски дом, а от 21 август същата година започва издаването на в. “Димитровско знаме”. На 15 април е разкрита Детска музикална школа, в която след конкурс са приети 60 деца на възраст от 7 до 14 години.������ � Svejo