Велко Кръстев – от 7 юли 1938 до 30 април 1942 г.

Кмет на Пернишка градска община от 7 юли 1938 до 30 април 1942 г.

През 1941 г. от състава на общината се отделят селата Мещица и Дивотино, които са обявени за самостоятелни общини.
Извършено е полагане на 1 840 м улична канализация и са павирани 9 800 кв. м улици. През 1940 г. е завършено разширението на болницата, като в хирургическото отделение има 32 легла, а във вътрешно – 38 легла. За уч. 1939/1940 г. в кв. “Твърди ливади” е открита нова модерна училищна сграда, в която са настанени 24 паралелки на градската прогимназия. Училището разполага с просторен гимнастически салон, а в него се обучават 1 100 ученици.

Въвличането на България във Втората световна война със присъединяването към Тристранния пакт на 1 март 1941 г. води до редица ограничения в социалната сфера. Общинското управление насочва усилията си към разпределение на хранителни продукти сред населението, издължаване на тежките наряди от селскостопански продукти, които се налагат от правителството и др.
През 1940 г. в Перник живеят 21 121 души.������ � Svejo