Стефан Темелков – от 1 януари 1948 до 31 май 1949 г.

Председател на Временната градска управа от 1 януари 1948 до 31 май 1949 г.

Роден на 5 декември 1910 г. в гр. Перник, син на синдикалния деец Темелко Ненков. Завършил Пернишката гимназия през 1929 г. и Техническо училище в София през 1932 г. След отбиване на военната служба работи в Държавна мина “Перник”.

. През лятото на 1948 г. е завършен втория етаж на училище “Св. св. Кирил и Методий” /през 60- и 70-те години на ХХ век в сградата е настанен Икономическия техникум/. През същата година започва изграждането на първия общински жилищен блок /по известен като “Розовия блок”/.

С Постановление № 34/6 април 1948 г. на Министерски съвет Машинно-електротехническа служба при Държавна мина “Перник се отделя в самостоятелен Държавен машиностроителен и металодобивен завод-Перник /по-късно МЗ “Струма”/. Започва строителството на ТЕЦ “Република” – най-голямата тогава в България. През 1948 г. на основата на общинската кланица е създадена Месоцентрала-Перник с клонове в Трън и Брезник. През същата година е разкрито Градско предприятие “Инпред”, което да добива и доставя строителни материали за благоустройствените мероприятия на територията на Перник, да стопанисва национализираните мелници и дараци.������ � Svejo