Стефан Анев Зарин – 1893 г.

Кмет на Пернишка селска община през 1893г.

Участник в Сръбско-българската война през 1885 г. Кавалер на медал “За храброст”. По негова покана княз Фердинанд и министър-председателят Стефан Стамболов на 9 август 1893 г. присъстват на освещаването на сградата на гара Перник и официалното пускане в експлоатация на ж.п. линията София-Перник. Персоналът на гарата е 7 човека.

Населението на Перник е 1 413 души /760 мъже и 653 жени/.

В периода 1891- 1910 г. най-вече се развива Минното селище. Построени са много производствени сгради – сепарации, механична работилница, малка електроцентрала през 1899 г., а също така сграда за минното управление през 1898 г., читалище през 1903 г., училище през 1907 г., жилища в кв. “Инженерен” през 1905-1908 г.

Финансовото състояние на Пернишкото селско общинско управление се подобрява съществено след 1910 г. Покрай пътя, свързващ гарата с Минната дирекция, се построяват много магазини, кръчми и други търговски помещения. Това увеличава приходите от различни такси в общинската хазна. Отчуждаването на общински земи за нуждите на минното предприятие също донася добри приходи в нея. Общината притежава кариера и варница, които от 1912 г. започва да отдава под наем за експлоатация.������ � Svejo