Петър Файтонджиев – от 1 май 1942 до 23 септември 1944 г.

Кмет на Пернишка градска община от 1 май 1942 до 23 септември 1944 г.

Политическата обстановка в страната е изключително тежка. Общинското управление не разполага с никакви възможности за извършване на големи благоустройствени мероприятия и се задоволява с необходимите ремонти на комуникациите и пътните настилки.

След ноември 1943 г. в града има много евакуирани жители на София и различни централни ведомства. Това налага прекъсване на учебната година и използване на училищните и други обществени сгради за настаняване на евакуираните. За щастие, макар и крупен индустриален център, Перник не пострадал от бомбандировките на съюзническата авиация.������ � Svejo