Никола Гюров Иванов – от 1 август 1945 до 31 август 1946 г.

Кмет на Пернишка градска община от 1 август 1945 до 31 август 1946 г.

Роден е на 25 октомври 1905 г. в с. Радово, Трънско. Завършил гимназия в гр. Трън, след което е учител в родното си село. В периода 1926-1944 г. работи в Държавна мина “Перник” последователно като книговодител, помощник-счетоводител и началник-служба. През октомври 1944 г. е назначен за директор на Районния кооперативен съюз-Перник. Женен с три деца. Член на БЗНС от 1923 г., след 1944 г. в крилото на Г.М. Димитров. Освободен от поста по здравословни причини.

Едно от първите решения на новата общинска управа е отчуждаване на терени за построяване на Градска баня, тъй като съществуващата в кв. Твърди ливади” не е в състояние да задоволи нужди на града, и градска подземна тоалетна. Извършено е канализиране и павиране на 3,3 км. градски улици. През април 1946 г. започва строителството на новата сграда за гимназия, а през лятото на същата година е извършен основен ремонт на сградата на прогимназията. За извършване на тези благоустройствени мероприятия през декември 1945 г. общинската управа получава заем в размер на 20 милиона лева от Популярна банка-Перник.

Населението на Перник е 26 599 души, а в общината живеят 31 222 души.������ � Svejo