Никола Будинов – от 1 август 1917 до 30 септември 1920 г.

Кмет на Пернишка селска община от 1 август 1917 до 30 септември 1920 г.

На 18 декември 1917 г. е проведена редовна сесия на Пернишкия общински съвет. На сесията присъстват 8 от дванадесетте общински съветници. Един от отсъстващите е болен, а останалите трима са в редовете на армията. Взето е решение да се помоли окръжният управител да предложи на Министъра на вътрешните работи да се внесе в Народното събрание решение за преобръщане с. Перник в град. Няма данни какво е предприел окръжния управител, но прошението не е взето под внимание.

На 19 октомври 1919 г. е осветена новопостроената църква “Св. Иван, пустожител Рилски”. Стенописите в нея са дело на художниците Никола Маринов, Дечко Узунов и Александър Поплилов. През 1919 и 1920 г. започва изграждането на 43 двуетажни жилищни блокове, които оформят кварталите “Бели брег”, “Хумни дол” и “Куциян”. През 1920 г. са изградени 11 едноетажни четирифамилни къщи, които създават ядрото на кв. “Красно село”. През август 1918 г. е пусната в експлоатация ТЕЦ 3000V.

През 1919 г. започват представленията на първата професионална театрална трупа под наименованието “Работнически театър”, ръководена от Стоян Пенчев. Представленията се изнасят в специално построена за целта малка сграда, разположена на оформящата се търговска улица. На 20 април 1920 г. е основан спортен клуб “Кракра”, който изгражда свое игрище в района на гарата.
Населението е 8 114 души /5 550 мъже и 2 564 жени/.������ � Svejo