Киро Христов – от 1 октомври 1920 до 31 дек. 1921 г.

Кмет на Пернишка селска община от 1 октомври 1920 до 31 дек. 1921 г.

Започва създаването на нов квартал – Рено, разположен по левия бряг на р. Струма /мястото на сегашния Зеленчуков пазар/. Извършена е корекция на р. Струма – премахване голям завой в района на сегашния Машиностроителен завод “Струма”, укрепване на бреговете и изграждане на железобетонен мост на улицата, свързваща гарата с минното управление.

Започва строителството на сграда за разкритата на 1 септември 1921 г. Смесена гимназия, проектирана от арх. Трендафил Трендафилов.

През 1920 г. населението на Перник е 8 114 души /5 550 мъже и 2 564 жени/.������ � Svejo