Йордан Пешев – от 1 септември 1946 до 31 декември 1947 г.

Кмет на Пернишка градска община от 1 септември 1946 до 31 декември 1947 г.

Залесени са 300 дка в местностите “Кракра” и “Кървавото” и са положени 2 500м. водопровод. За тези мероприятия общинското управление отпуска 5 милиона лв. Отчужден е терен и започва проектиране на Пощенска палата. Във връзка със строителството на нова сграда за гимназия е извършена корекция на р. Струма в района на строежа. Започнато е изграждането на мрежа за радиофициране на града.

На 9 юни 1947 г. на свое заседание общинската управа взема решение да провъзгласи Георги Димитров за “Почетен гражданин на Перник” и да преименува ул. “Търговска” на негово име.

През 1947 г. съгласно Закона за монопола и подсладените напитки е създадено ДПП “Винпром” за съхранение, бутилиране и търговия със спиртни напитки, бира и газирани напитки.������ � Svejo