Иван Попчев – от 28 февруари 1933 до 26 май 1934 г.

Кмет на Пернишка градска община от 28 февруари 1933 до 26 май 1934 г.

Построена е сградата на Популярна банка-Перник /сега на Банка ДСК/, официално открита на 28 януари 1934 г. През 1933 г. е завършено строителството на модерна кланица в края на града.

Изградена е малка градинка на гаровия площад, положени са над 2 100 м. канализационни тръби в кв. “Рено” и са павирани близо 4 000 кв. м улици в централната част на града. Започва изграждането централната част на Градския парк с открита естрада, декоративно езеро и малък бюфет.

През декември 1933 г. започва работа Брикетната фабрика. През същата година започва изграждането на производствените сгради на “Български железни заводи” и монтажа на модерни електродъгови пещи за топене на желязо и установка за производство на валцувана ламарина.

През януари 1934 г. е основано Просветно учителско дружество, което си поставя за цел културно-просветното развитие на града.������ � Svejo