Иван Костов Стоянов – от 3 юни 1949 до 20 декември 1952 г.

Председател на Градски общински народен съвет /от 1951 г. Градски народен съвет на депутатите на трудещите се/ от 3 юни 1949 до 20 декември 1952 г.

Роден е на 3 март 1910 г. в с. Копаница, Радомирско. Прогимназиално и гимназиално образование завършва в Перник. През 1929 г. постъпва в Държавно средно техническо училище “Цар Борис III”-София. Военната си служба отбива в Школата за запасни офицери. След това постъпва на работа в Държавна мина “Перник” и работи последователно като копач, минен надзирател, минен техник-строител, началник секция и началник “Материално отделение. През 1950 г. се дипломира в Софийския университет със специалност “Финанси и банково дело” , през 1957 г. се дипломира в същия университет като правист. В периода 1959-1971 г. е секретар и зам. Председател на Окръжен народен съвет-Перник. Умира на 15 декември 1995 г.

През юли 1949 г. градът е преименуван на Димитрово.

Започва укрепването бреговете на р. Струма по цялото и протежение в града. През 1950 г. колектив от “Главпроект” под ръководството на арх. Стефан Станев изготвя нов общ градоустройствен план, а през март 1952 г. колектив с ръководител арх. Петър Кантарджиев представа плана за изграждането на Димитрово-изток През 1951 и 1952 са прокарани водопроводни инсталации и канализация за отпадните води в кварталите “Варош” и “Драгановец” и са оправени улиците в двата квартала. Павирани са улиците в кв. “Твърди ливади”. През 1950 г. започва залесяване на северните склонове на Голо бърдо. През същата година е завършен строежа на новата градска баня.

От 1 януари 1950 г. училище “Св. Иван Рилски” и училищата в кварталите “Твърди ливади” и “Куциян”, Драматичния театър, киносалоните “Миньор”, “Металик” и “Бели брег”, които до тогава са стопанисвани от Мини “Г. Димитров”, започват да се финансират от ГНС.
През 1951 г. е завършено изграждането на Профилакториум в полите на Голо бърдо. През същата година е пусната в експлоатация ТЕЦ “Република” .������ � Svejo