инж. Любчо Иванов Стоилов – от 1 август 1989 до 21 октомври 1991 г.

Председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет от 1 август 1989 до 21 октомври 1991 г.

Роден на 7 април 1949 г. в Перник. Средното си образование завършва в родния си град, а през 1972 г. се дипломира във ВИАС-София като инженер по промишлено и гражданско строителство. От 1972 до 51 март 1984 г. работи в ДСО “Заводски строежи”-Перник последователно като бетонджия, техн.ръководител, гл.инженер на звено, началник звено. От 1 април 1984 г. е зам.директор “Подготовка на строителството” в Предприятие за промишлено строителство-Перник. От 16 юни 1986 г. е зам.председател на ОНС-Перник, а от 7 март 1988 г. председател на Комисията по териториално и селищно устройство при Общински народен съвет-Перник. От 15 декември 1988 г. е назначен за директор на “Заводски строежи”-Перник.

През 1990 и 1991 г. рязко намаляват средствата в общинския бюджет. Това възпрепятства жилищното строителство, като усилията на общинското ръководство са насочени към подържане на наличния общински фонд, извършване на необходимите ремонтно-възстановителни работи по улиците и комуникациите. Рязко намалява едропанелното строителство.

През 1990 г е проведен ХI Национален фестивал на сурвакарските и кукерските игри. Той бележи своеобразен рекорд с участието на 80 групи и участници от гр. Рига,Латвия, гр. Науса, Гърция, гр. Билбао, Испания и сборна група от остров Сардиния, Италия. Организационният комитет с председател инж. Любчо Стоилов взема решение фестивала да прерасне в международен и да се провежда на всеки три години.������ � Svejo