инж. Кирил Христов Манов – от 1 август 1985 до 7 март 1988 г.

Председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет от 1 август 1985 до 7 март 1988 г.

Роден е на 12 май 1934 г. в с. Шипочено, Кюстендилско. През 1953 г. завършва Техникум по електротехника-Радомир, а през 1974 г. задочно ВМЕИ-София като ел.инженер. През 1953-1954 г. е ел.техник във ВЕЦ “Осогово”, през 1954-1959 г. с прекъсване от две години за отбиване на военната служба е ел.техник в ЦОФ. През 1959-1960 г. е зав.отдел в ГК на ДКМС-Перник, а през 1960-1964 г. политически помощник на първия секретар на ОК на БКП-Перник. В юни 1964 до май 1972 г. е началник на “Електроснабдяване”-Перник. От юни 1972 до септември 1975 г. е председател на ОК за младежта и спорта-Перник. От 1 октомври 1975 до май 1981 г. последователно е зам.директор по производството и директор на Завода за токоизправители-Перник. От май 1981 г. е завеждащ отдел “Промишлено-стопански” в ОК на БКП-Перник. От 1988 г. е на работа в София.

Изграден е супермаркет в кв. “Проучване”. Построени са над 1 460 апартамента. Разширена е телефонната мрежа в кварталите “Варош”, “Драгановец”, “Проучване”. Извършено е разширение на Месокомбината, в експлоатация е пуснат нов хлебозавод и завод за безалкохолни напитки. Изградени са всички основни улици в кварталите “Драгановец”, “Калкас”, “Караманица”, “Рудничар”, “Даскалово”. В края на 1987 г. са пуснати отделни участъци от тролейбусната мрежа. Строи се Стоматологична поликлиника. През 1986 г. е открит Висш учебно-квалификационен комплекс, филиал на ВМЕИ-София.������ � Svejo