инж. Димитър Светозаров Бояджиев – от 21 окт. 1991 до 13 ноември 1995 г.

Кмет на Община Перник от 21 октомври 1991 до 13 ноември 1995 г.

Ограничените бюджетни средства на Община Перник позволяват да се отделят средства само за частични ремонти на комуникациите. Жилищното строителство се извършва от частни строителни фирми, за строеж на обществени сгради липсват финансови средства. През 1995 г. е прието решение за окончателното спиране на едропанелното строителство на територията на града.

През 1993 г. е проведен Х Международен фестивал на маскарадните игри, в който освен българските участници участват и групи от Полша, Румъния, Русия, Унгария, Испания, Словения и Португалия.������ � Svejo