инж. Антоанета Георгиева Вълева – от 10 ноември 2003 до 9 ноември 2007 г.

Кмет на Община Перник от 10 ноември 2003 г. до 9 ноември 2007 г.

Родена в Перник. Средно образование завършва в родния си град. През 1985 г. се дипломира във Висшия химико-технологичен институт –София. През същата година постъпва на работа в Завода се специални стоманени профили “Бл. Попов” /по-късно “КАМЕТ” ЕАД/ – Перник. От 1995 г. е преподавател в Техникум по металургия и химични технологии “Мария Кюри” – Перник. От 1999 до 2001 г. последователно е зам. областен и областен управител на Област Перник.������ � Svejo