инж. Андрей Кирилов Андреев – от 8 март 1988 до 1 август 1989 г.

Председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет от 8 март 1988 до 1 август 1989 г.

Роден е на 18 февруари 1951 г. в Перник. През 1969 г. завършва ТММ “Ю. Гагарин”-Перник, а през 1974 г. ВМЕИ-София със специалност “Автоматизация на производството. От 1974 до 1988 г. /с прекъсване 1975-1976, когато е школник в НШЗО-Плевен/ работи в МЗ “Струма” последователно като конструктор, началник производствен отдел, началник конструктивен отдел, главен директор.

През 1988 г. са построени 644 апартаменти, завършена е топлофикацията на 1 492 апартаменти и са прокарани повече от 3 000 м улична канализация за новопостроените блокове. През 1988 г. влизат в експлоатация нови 11 км на тролейбусните линии от центъра на града към кварталите “Изток” и “Даскалово”, с което е подобрена екологичната обстановка в Перник. През същата година е завършено строителството на Стоматологичната поликлиника.

През 1988 г. населението на Перник е 97 930 души /48 789 мъже и 49 141 жени/.������ � Svejo