инж. Андрей Кирилов Андреев – от 13 ноември 1995 до 10 ноември 2003 г.

Кмет на Община Перник от 13 ноември 1995 до 10 ноември 2003 г.

Тежката икономическа обстановка в страната свежда до минимум възможностите на общинската управа да провежда крупни благоустройствени мероприятия. Усилията са насочени към поддържане чистотата на града, работата на общинските фирми, свързани с обслужване на населението, ремонти на училищни сгради и създаване нормални условия за работа в училищата и културните институти.

През 1999 г. е завършено строителството на ОББ-Перник, с което се дава завършен вид на градския площад. През 2001 г. започва изграждане на пешеходна зона по ул. “Търговска”, с което да се освободи градския център от шума и вредните емисии.

През 1996 г. е проведен ХI Международен фестивал на маскарадните игри, като за първи път той е проведен на централния градски площад. Организационния комитет с председател инж. Андрей Андреев взема решение фестивалът да се провежда всяка четна година. През 1998, 2000 и 2002 г. са проведени XII, XIII и XIV фестивали, а от 2002 г. Перник е член на Федерацията на европейските карнавални градове.

През 1999 г. населението на града е 93 424 души.������ � Svejo