Евгени Здравков – от 25 април 1932 до 28 февруари 1933 г.

Кмет на Пернишка градска община от 25 април 1932 до 28 февруари 1933 г.

Общинския съвет през 1932 г. определя място за строеж на нова, съобразена със хигиенните норми градска кланица, а на 17 август 1932 г. започва строителството на Градските хали. Според проекта на арх. Коста Николов те са вторите по големина в страната.

В основното помещение се предвижда разполагането на 42 щандове за продажба на месо, риба и зеленчуци, а до него са проектирани две симетрично разположени ниски тела, които са предвидени за аперитив и сладкарница. През 1932 г. градът се сдобива с една своя знакова архитектурна забележителност – Дирекционната сграда на Държавна мина “Перник”. Проектирана е от архитектите Коста Николов и Илия Попов.

Сградата разполага както с тържествена част – парадно стълбище, заседателна зала и кабинети за директорите, така и с много помещения за администрацията.

Отличителен белег на сградата става часовниковата кула, от четирите страни на която са поставени по един циферблат. Часовниковият механизъм е система “Бреге”, работи на електромеханичен принцип и е свързан с още 30 по-малки стенни часовници, разположени на различни места в сградата.

Павирани са улиците, свързващи гарата с Минната дирекция и дирекцията с болницата и улицата пред Общинското управление.������ � Svejo