Димитър Гоцев – от 1 януари до 25 април 1932 г.

Председател на тричленно “Постоянно присъствие” до провеждане избори за общински кмет в периода 1 януари – 25 април 1932 г.������ � Svejo