Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

2093 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕ ЗА НАСОЧВАНЕ НА БИТОВИТЕ И СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

 

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Платена такса за административната услуга.

 

Такса за предоставяне на административната услуга:

  • 25 /двадесет и пет/ лева – Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци;

□ 5 /пет лева / тон – Депониране на разделени строителни отпадъци на депо;

□ 7,50 /седем лв. и 50 ст./ лева / тон – Депониране на смесени строителни отпадъци на депо;

□ 1,50 / един лв. и 50 ст. / тон – Депониране на земни маси на депо;

□ 50,00 /петдесет лв. / тон – Депониране на едрогабаритни отпадъци на депо.

 

Заявление /Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Вашият коментар