Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

2031 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

 

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Документ за собственост;
  • При повече от един собственик на имота, се прилага и декларация с тяхното съгласие.
  • Разрешение за строителство и актуална скица – при ново строителство;
  • Платена такса за административната услуга.

 

Такса за предоставяне на административната услуга:

  • 30 /тридесет/ лева – Разрешение за преместване, премахване или кастрене на дълготрайна декоративна растителност.

 

Заявление / Образец/ – изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук

Вашият коментар