Финализираха проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

Община Перник финализира проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 5 – „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика“, процедура BG051PO001-5.1.02. На заключителната пресконференция в Двореца на културата присъстваха: кметът на Перник-Росица Янакиева,председателят на Общинския съвет- Владимир Караилиев, Пламен Борисов и д-р Мария Маринова- заместник-председатели на Общинския съвет, Анна Николова- регионален координатор за областПерник от Агенцията за социално подпомагане, директори на училища, представители на институции и работещите в социално предприятие „Флор”.

Координаторът на проекта-Геновева Количкова представи гостите като подчерта, че с тази mресконференция се финализира проектът, но социално предприятие „Флор” има възможности, опит и потенциал да продължи да работи.

В презентацията си, ръководителят на проекта Емилия Митова представи дейностите, които са реализирани от старта на проекта, до неговото финализиране. Емилия Митова акцентува на опита и уменията, които са придобили в процеса на работата 30-те мъже и жени, които са назначени на трудов договор в СП”Флор”.”Преимуществото на този проект е това, че той даде шанс за работа на социално слаби хора от малцинствените групи”, заяви Митова. Тя подчерта, че основните дейности на предприятието са свързани с озеленяване и благоустройство – хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на общината, поддръжка на обществени паркове, улици, градини.

Кметът на Перник- Росица Янакиева изрази задоволството си от реализирането на този проект, който е един от многото европейски проекти, които Община Перник е изпълнила. „Този проект обаче е по-различен от всички останали, защото беше насочен към група хора, които по една или друга причина са се чувствали изолирани от обществото. Сега, година след старта на предприятието, тези хора изградиха общност, която е готова да се справи с всички поставени й задачи. И което е не по-малко важно- изграден е екип от хора, които са готови да си помогнат в труден момент, да проявят съчувствие и колегиалност, което не е за подценяване. Аз съм  виждала хората от предприятието с какъв ентусиазъм работиха в 6-то и в 5-то училище, в 15 детска градина. Видях и всичко онова, което са свършили по цялата територия на общината и най-вече в кварталите, в които по различни причини до сега не е извършвано озеленяване. Днес е финала на този проект и освен, че трябва да отчетем постигнатото, ние като общинско ръководство сме длъжни да си направим изводите. За мен лично вашата работа имаше  чудесен резултат и опитът показа, че трябва да изградим звена, които да работят в ония квартали, където макар че няма масови зелени площи, също трябва да се положат усилия за поддържането на зелената система. Това са кварталите:”Варош”, „Драгановец”, района над

Автогарата. Освен това има части от кварталите: „Тева”, „Мошино” и „Изток”, където също няма възлагателни договори за поддържане на зелената система, но то е необходимо. Ефектът от съществуването на това най-ново предприятие е, че за този период хората, които са имали

някаква друга специалност или въобще не са имали такава, вече станаха добри професионалисти. Това ще позволи от тук нататък да се търси реализация на техните умения и знания. Благодаря и на екипа на проекта, чиято работа позволи сега да отчетем тези добри резултати, които да се превърнат в добра практика не само за нашата община, но и за страната”, заяви Росица Янакиева.

Управителят на СП”Флор”- Валентин Пешев разказа накратко за свършеното от създаването на предприятието до сега. Той подчерта, че тридесетте работници в предприятието са вече екип, на който Община Перник може да възлага отговорни задачи и да е сигурна, че те ще бъдат изпълнени в срок и качествено. Директорът на 6-то СОУ – Адриана Ольова, благодари на колектива на СП”ФЛОР” затова, че в резултат на усилията на работещите в него е преобразен не само дворът на училището, но е оказана и ценна помощ при ремонтните дейности по подготовката на класните стаи за новата учебна година. Тя връчи на кмета на Перник и управителя на предприятието благодарствено писмо.

Николай Илиев- работник по ремонтните дейности в СП”Флор” благодари на община Перник и лично на кмета-Росица Янакиева за инициативата да бъде разработен подобен проект, благодарение на който е създадено предприятието. „Сега ние сме един колектив, който не само, че има опит и е готов да изпълни всяка поставена задача, но сме едно семейство, в което всеки е готов да се притече на помощ на колегата си”, заяви Илиев.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA������ � Svejo