С  Т  А  Т  У  Т

НА  ФОЛКЛОРЕН СЪБОР НА ГРАОВСКОТО

ПЕСЕННО, ТАНЦОВО, МУЗИКАЛНО И СЛОВЕСНО

ИЗКУСТВО – “КРАКРА”

І/.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1/.Граовският фолклорен събор се провежда всяка нечетна година – в последната неделя на месец юни в местността “Кракра” край град Перник.

2/.Целта на граовския фолклорен събор е да стимулира издирването, съхранението и разпространението на традиционните фолклорни образци в тяхното жанрово разнообразие и да стимулира създаването на съвременни /авторски/ образци на песенното, танцовото, музикалното и словесното изкуство на граовска фолклорна основа.

ІІ/.ОРГАНИЗАТОРИ:

1/.Граовският фолклорен събор “Кракра”, се организира от Община Перник – сектор “Култура” при Дирекция “Образование и култура”.

ІІІ/.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1/.В събора могат да участват певци и танцьори, инструменталисти, разказвачи, певчески и танцови групи /формации и ансамбли/, групи за словесен фолклор – деца и възрастни.

ІV/.РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ :

1/.АНПТ за традиционен и обработен фолклор                      – до 10 мин.

2/.Народни хорове – две песни /бавна и хороводна/               – до   8 мин.

3/.Фолклорни певчески групи /дуети, триа, шесторки, деветки/

по две песни /бавна и бърза/                – до  6 мин.

4/.Фолклорни танцови групи /до пет фолклорни хора/            –  до 8 мин.

5/.Танцови колективи за обработен фолклор /два танца/        – до 10 мин.

6/.Фолклорни инструментални групи и народни оркестри –

две мелодии /бавна и хороводна/                                              – до  6 мин.

7/.Фолклорни групи за словесен фолклор                                     – до   5 мин.

8/.Индивидуални изпълнители за традиционен и обработен фолклор:

а/.певци-две песни /бавна и хороводна/                                  – до 6 мин.

б/.инструменталисти /гайда, гъдулка, кавал, тамбура,

свирка /дудук/, двоянка, окарина, свирене с уста,

с листо, със слюда и др.-две мелодии/бавна и хороводна – до 5 мин.

в/.разказвачи, хумористи                                                           – до 5 мин.

Изпълненията на участниците в Граовския фолклорен събор “Кракра,2013” се оценяват от жури, съставено от специалисти в областта на фолклорното изкуство. Журито присъжда отличия  за най-добре представена граовска песен, танц, музикален и словесен граовски фолклор

Всички участници в граовския фолклорен събор получават грамота за участие.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Заявка за участие в граовски събор Кракра

Вашият коментар