Организиран  от :

НЧ ,,П.К.Яворов”  и кметство село Мещица, Сдружение”Дай, бабо, огънче” град Перник и Министерство на културата

С подкрепата на:

Община  Перник,Кметство с. Мещица, РЕКИЦЧ – гр. Перник

СТАТУТ

Цели:

 • Да съхрани и популяризира детските игри,обредния,певческия, танцов и словесен фолклор на  България.
 • Да предостави възможност за изява и да открие даровити деца.
 • Да стимулира интереса на все повече млади хора към детските игри на България и да катализира стремежа им да го запазят и предадат за поколенията.

Условия за участие:

Право на участие имат деца до 14 години.Те ще бъдат разделени в две категории:

Категория  – Групи

 • Групи за детски традиционен  фолклор /в чийто репертоар влизат – детски фолклорни игри;фолклорни хора;  забавалки, наричания, броилки, пословици и гатанки;
 • Детски фолклорни игри
 • Фолклорни хора от Граово или от района от които идва участника
 • Обичаи, обреди и ритуали свързани с деца

Индивидуални изпълнители:

 • Словесен фолклор – разказвачи на български народни приказки; легенди; гонетки
 • Народни песни от Граово и от района от които идва участника

Всички кандидати попълват заявка по предложения образец и я изпраща на посочения адрес в срок не по-късно от 15.04.2010 г.

Графикът за явяване се определя от организаторите. Справки за часа  на Вашето явяване може да направите на посочените е-mail или телефони след  25  април 2010 година

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците без да заплащат права и обезщетение.

Всички участници да бъдат облечени в народни носии.

Музикалният съпроводът е по тяхно желание и се осигурява от тях

Разходите по пътуването и нощувките са за сметка на участниците.

Организаторите подсигуряват закуска в деня на конкурса.

Регламент:

 • Смесени групи за детски традиционен  фолклор представят – забавалки, наричания, броилки, пословици и гатанки; детски фолклорни игри;фолклорни хора с времетраене до 15 мин
 • Детски фолклорни игри с времетраене до 10 мин
 • Фолклорни хора от Граово или от района на участниците с времетраене до 10 мин
 • Обичаи, обреди и ритуали свързани с деца с времетраене до 10 мин
 • Индивидуалните изпълнители
 • Словесен фолклор – разказвачите се представят с народни приказки; легенди и гонетки от 3 до 5 мин.
 • Изпълнителите на народни песни участват с две изпълнения с общо времетраене до 5 мин.Конкурсния репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде от Граово.

Класиране и награди:

Изпълнителите ще бъдат оценявани от компетентно професионално жури – изтъкнати фолклористи, етнолози, музиканти, хореографи

Участниците се разделят в 3 възрастови групи:

 • Първа  група – от 4 до 9 години;
 • Втора  група – от 10 до 14 години
 • Трета  група – смесена /от 4 до 14 години /

Във всяка категория и възрастова група се присъждат:

Първо, Второ,Трето място ; специални награди

Допълнителна информация:

0889 314598  Йорданова; 0884352801 Георгиева ; 0885 733105   Стоилова

и на сайта на конкурса: http://daibabooganche.webnode.com

Изпращане на заявкитеdai_babo_ogan4e@mail.bg

и на адрес: НЧ „ Пейо К.Яворов“

с.Мещица, общ.Перник,п.к.2353

Важно!

В конкурса не се допускат участници над 14 г.!

Изтегли заявка за участие

Вашият коментар