Р Е Г Л А М Е Н Т

за участие в ХVІ Детски литературен конкурс

“Чичо Стоян”, 2012

1/. Литературният конкурс “Чичо Стоян” се провежда през година в рамките на Регионалния детския празник през м. юни.

2/. Главната цел на конкурса е да развие традиции в литературното творчество на децата, да създаде популярни, жизнерадостни детски творби.

3/. Организатор на конкурса е сектор “Култура” при Дирекция ”Образование и култура” на Община Перник, Кмество и Народно читалище “Чичо Стоян” – село Дивотино.

4/. Представените творби се оценяват,  както следва:

а/. поезия – стихове, до 5 творби от един автор

поема – по 1 брой от един автор – до 3 машинописни страници

б/. проза – разкази до 3 творби на един автор /до 3 машинописни страници/

5/. В конкурса участват индивидуално деца на възраст от 7 до 18 години, както и клубове и кръжоци по литературно творчество, които представят творбите на своите членове.

Участниците в конкурса се разделят на две възрастови групи:

І-ва група   – от 7 до 13 години

ІІ-ра група  – от 14 до 18 години

6/. Журито присъжда диплом за І, ІІ и ІІІ място за поезия и проза във всяка възрастова група.

7/.Срокът за изпращане на литературните творби е 10.05.2012 год.

на адрес:

2300Перник

пл. ”Св. Иван Рилски” № 1 А

Община Перник

Сектор “Култура”, ет. Х, стая № 6

/За литературния конкурс “Чичо Стоян” /

Председател:

НЧ “Чичо Стоян”

село Дивотино                                                         К М Е Т:

/инж. Иво Петров/                                             /Росица Янакиева/

1/. Литературният конкурс “Чичо Стоян” се провежда през година в рамките на Регионалния детския празник през м. юни.

2/. Главната цел на конкурса е да развие традиции в литературното творчество на децата, да създаде популярни, жизнерадостни детски творби.

3/. Организатор на конкурса е сектор “Култура” при Дирекция ”Образование и култура” на Община Перник, Кмество и Народно читалище “Чичо Стоян” – село Дивотино.

4/. Представените творби се оценяват,  както следва:

а/. поезия – стихове, до 5 творби от един автор

поема – по 1 брой от един автор – до 3 машинописни страници

б/. проза – разкази до 3 творби на един автор /до 3 машинописни страници/

5/. В конкурса участват индивидуално деца на възраст от 7 до 18 години, както и клубове и кръжоци по литературно творчество, които представят творбите на своите членове.

Участниците в конкурса се разделят на две възрастови групи:

І-ва група   – от 7 до 13 години

ІІ-ра група  – от 14 до 18 години

6/. Журито присъжда диплом за І, ІІ и ІІІ място за поезия и проза във всяка възрастова група.

7/.Срокът за изпращане на литературните творби е 10.05.2012 год.

на адрес:

2300Перник

пл. ”Св. Иван Рилски” № 1 А

Община Перник

Сектор “Култура”, ет. Х, стая № 6

/За литературния конкурс “Чичо Стоян” /

Председател:

НЧ “Чичо Стоян”

село Дивотино                                                         К М Е Т:

/инж. Иво Петров/                                             /Росица Янакиева/

Заявка за участие
Правила за участие

Вашият коментар