Документи
Решение

Документ: Решение (575262)
Възложител: Община Перник
Получен на: 16-12-2013
Преписка: 00589-2013-0030 (Неизвестен)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Извънгаранционна поддръжка на модул \"Местни данъци и такси - част от интегрирана информационна система за управление на община - ИМЕОН\". При изпълнението следва да се извършва техническа поддръжка на продукта, включващо: - Даване на консултации по телефон и електронна поща по възникнали казуси и по отношение на ползване на програмният продукт; - Отстраняване на проблеми в системата за управление на база данни съвместно с ИТ специалист от Община Перник. - Развитие на софтуерния продукт, което се обуславя от няколко обстоятелства - промяна в законодателството, промяна в нормативната уредба, промяна на технологията на работа и обслужването на данъчно задължените лица, искане за нови функционалности и справки в модул \"Местни данъци и такси\".


Добави в Svejo