Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (571884)
Възложител: Община Перник
Получен на: 27-11-2013
Преписка: 00589-2013-0028 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ” Текущ ремонт, пътно поддържане и зимно поддържане на участъци от републиканската пътна мрежа в границите на гр.Перник”
Описание: ” Текущ ремонт, пътно поддържане и зимно поддържане на участъци от републиканската пътна мрежа в границите на гр.Перник” .Участъците от репуликанската пътна мрежа ,предмет на поръчката в границите на гр.Перник са, както следва: Път I – 6 – 26.800 км от км 74+300 до км 87+700;ПътII – 63 – 4.800 км от км 0+ 000 Хумни дол до км 4+ 800;Път III – 802 – 1.00 км от км 26+ 200 до км 27+ 200; Път III – 1801 – 2.2575 км от км 16+ 007 до км 18+ 264.5 ;Път III- 605- 1.993 км от км 1+010 до км 3+003.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2014 16:30


Добави в Svejo