Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (562964)
Възложител: Община Перник
Получен на: 04-10-2013
Преписка: 00589-2013-0027 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Ремонтни дейности на общински сгради по обособени позиции: Об.поз.1 „Саниране на Основно училище с.Ярджиловци” Об.поз.2 „Вътрешен ремонт и подмяна на дограма на кметство кв.”Бела вода” Об.поз.3 „Ремонт покривна хидроизолация на ЦДГ 15, кв.”Ив.Пашов” Об.поз.4 „Възстановителни работи кметство с.Големо Бучино”
Описание: „Ремонтни дейности на общински сгради по обособени позиции: Об.поз.1 „Саниране на Основно училище с.Ярджиловци” Об.поз.2 „Вътрешен ремонт и подмяна на дограма на кметство кв.”Бела вода” Об.поз.3 „Ремонт покривна хидроизолация на ЦДГ 15, кв.”Ив.Пашов” Об.поз.4 „Възстановителни работи кметство с.Големо Бучино”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/11/2013 16:30


Добави в Svejo