Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (554343)
Възложител: Община Перник
Получен на: 07-08-2013
Преписка: 00589-2013-0018 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Услуги за техническа и експлоатационна поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното външно осветление на територията на Община ПЕРНИК“
Описание: Основни дейности , които ще се извършват при изпълнение на СМР , включени в поръчката с предмет: „ Услуги за техническа и експлоатационна поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното външно осветление на територията на Община ПЕРНИК“, в т.ч.основен ремонт за възстановяване или подмяна на силно амортизирани,невъзстановимо повредени или унищожени части от СПВО в резултат на продължителна експлоатация ,нерегламентирани действия при извършване на аварийни ремонти и/или строителство от други организации, изграждане на ново улично осветление на улици,междублокови пространства и други участъци, където няма изградено такова, изграждане на ново архитектурно-художествено,рекламно и празнично осветление ,както монтаж и демонтаж на рекламни и информационни елементи(РИЕ),обезпечаване мероприятия на Община Перник свързани с осигуряване на електроенергия от СПВО.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/09/2013 16:30


Добави в Svejo