Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (552527)
Възложител: Община Перник
Получен на: 26-07-2013
Преписка: 00589-2013-0016 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционeн проект и упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник“
Описание: „Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвестиционeн проект и упражняване на строителен надзор при реализация на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник“ Обхватът на дейността включва осъществяване на надзор по отношение на: - извършване оценка на съответствието на проект за издаване на разрешение за строеж за обекти: „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата\" и \"Реконструкция на ПСОВ на град Перник“; - извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна” - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите - изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно нормативната уредба - кадастрално заснемане на обектите
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2013 16:30


Добави в Svejo