Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (551454)
Възложител: Община Перник
Получен на: 22-07-2013
Преписка: 00589-2013-0013 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: \"Неотложни ремонти и възстановяване нарушени асфалто – бетонови настилки на улична мрежа на територията на Община Перник”
Описание: Предмета на настоящата обществена поръчка е : \" Неотложни ремонти и възстановяване нарушени асфалто – бетонови настилки на улична мрежа на територията на Община Перник”, както следва:Обособена позиция № 1 - Уличната мрежа на гр.Перник – западен район (включително ЦГЧ на гр.Перник);Обособена позиция №2 - Уличната мрежа на гр.Перник – източен район ;Обособена позиция № 3 - Общински пътища IV клас
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/08/2013 16:30


Добави в Svejo