Документи
Обществена поръчка

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (550281)
Възложител: Община Перник
Получен на: 12-07-2013
Преписка: 00589-2013-0012 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на управление на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник“
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на управление на проект „Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник“. С цел ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект, община Перник предвижда ЕУП да бъде подпомагано от външна техническа помощ - консултант, възложена по реда на ЗОП, която да осигури професионална подкрепа за управлението и изпълнението на проекта.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/08/2013 17:00


Добави в Svejo