Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (542344)
Възложител: Община Перник
Получен на: 22-05-2013
Преписка: 00589-2013-0007 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ” Рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на Община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации ”
Описание: Основните видове дейности са свързани с рязане и кастрене на суха и опасна дървесна растителност на територията на Община Перник и предотвратяване на аварийни ситуации . Операциите, предмет на възлагане са следните:1.Оформяне короните на дърветата /рязане на глава/;2.Оформяне короните на дърветата/кастрене/;3.Отсичане на единични дървета с d< 25 см;4.Отсичане на единични дървета с d=25 до 50 см; 5.Отсичане на единични дървета с d > 50 см;6.Изсичане на храсти до 8 см;7.Натоварване на дървения материал и извозване.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2013 16:30


Добави в Svejo