Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Решение (533762)
Възложител: Община Перник
Получен на: 01-04-2013
Преписка: 00589-2013-0006 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Упражняване на авторски надзор за изпълнение на проект “Подобряване на туристическа атракция “Средновековна крепост Кракра Пернишки” и свързаната с нея инфраструктура по ОП “Регионално Развитие” (2007-2013) Договаряне на условията на договора за осъществяване на авторски надзор съгласно разпоредбите на чл.162 от ЗУТ.


Добави в Svejo