Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (520346)
Възложител: Община Перник
Получен на: 25-01-2013
Преписка: 00589-2013-0003 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ”Зимно поддържане и снегопочистване на пътищата от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Перник за I-ви, II-ри и III-ти райони по обособени позиции”
Описание: ”Зимно поддържане и снегопочистване на пътищата от IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Перник за I-ви, II-ри и III-ти райони по обособени позиции”,както следва: Обособена позиция № 1 -Направление I-ви район от IV-то класната пътна мрежа в Община Перник; Обособена позиция № 2 - Направление II-ри район от IV-то класната пътна мрежа в Община Перник; Обособена позиция № 3 - Направление III-ти район от IV- то класната пътна мрежа в Община Перник;
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/02/2013 16:00


Добави в Svejo