Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (519247)
Възложител: Община Перник
Получен на: 21-01-2013
Преписка: 00589-2013-0002 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: ” Текущ ремонт, пътно поддържане и зимно поддържане на участъци от републиканската пътна мрежа в границите на гр.Перник”
Описание: ” Текущ ремонт, пътно поддържане и зимно поддържане на участъци от републиканската пътна мрежа в границите на гр.Перник” .Участъците от репуликанската пътна мрежа ,предмет на поръчката в границите на гр.Перник са, както следва: Път I-6 - 26.800км от км 74+300 до км 87+700; Път II-63- 4.800 км от км 0+000\"Хумни дол\"до км 4+800; Път III- 802 - 1.000 км от км 26+200 до км 27+200; Път III- 1801 - 2.2575 км от км 16+007 до км 18+264.5
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/02/2013 16:00


Добави в Svejo