Документи
Решение

Документ: Решение (507875)
Възложител: Община Перник
Получен на: 07-11-2012
Преписка: 00589-2012-0028 (Прекратена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: \"Възстановяване на общински жилища за кризисно настаняване на пострадали от земетресението за 4 (четири)броя стаи в сградата на спортен комплекс в с.Мещица\"


Добави в Svejo