Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (502021)
Възложител: Община Перник
Получен на: 01-10-2012
Преписка: 00589-2012-0024 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за обекти: „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП” и „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ” по две обособени позиции
Описание: “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за обекти: „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП” и „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ” по две обособени позиции •Обособена позиция № 1 – “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за обект „Център за настаняване от семеен тип””; •Обособена позиция № 2 – “Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за обект „Защитено жилище””


Добави в Svejo