Документи
Решение

Документ: Решение (500551)
Възложител: Община Перник
Получен на: 21-09-2012
Преписка: 00589-2012-0022 (Неизвестен)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: \"Извършване на довършителни и неотложни ремонтно- възстановителни дейности по преодоляване на последиците от зeметресение на 22.05.2012 г. на обекти общинска собственост - сградата на Целодневна детска градина №6\"Българче\", кв.\"Изток\",гр.Перник\"по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- Извършване на довършителни дейности на сградата на ЦДГ № 6\"Българче\" и Обособена позиция № 2- Извършване на неотложни ремонтно- възстановителни дейности на сградата на ЦДГ № 6\"Българче\".


Добави в Svejo