Документи
Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (489327)
Възложител: Община Перник
Получен на: 03-07-2012
Преписка: 00589-2012-0012 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: \"Изпълнение на строителни и монтажни работи за обособяване на крепостта \"Кракра\" като атрактивен туристически обект по проект:Подобряване на туристическа атракция-Средновековна крепост \"Кракра Пернишки\" в гр.Перник и свързаната с нея инфраструктура.
Описание: Предметът на поръчката е: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обособяване на крепостта «Кракра» като атрактивен туристически обект” по проект: Подобряване на туристическа атракция – Средновековна крепост „Кракра Пернишки” в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура Предвижда се довършване на консервационните работи по крепостта и изграждане на съпътстваща и свързаната дребномащабна техническа инфраструктура (благоустрояване на терена и озеленяване, обезпечаване с ел.енергия и вода), така че крепостта да се оформи като един завършен туристически обект и да се включи активно в местните и регионални туристически маршрути и дестинации, чрез изпълнение на: 1.Изпълнение на: подготовка на строителната площадка за изпълнение на строителни и монтажни работи за обособяване на крепостта «Кракра» като атрактивен туристически обект” по проект: Подобряване на туристическа атракция – Средновековна крепост „Кракра Пернишки” в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура 2.Изпълнение на СМР по:РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ „СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „КРАКРА ПЕРНИШКИ”” в УПИ XII968 – за културно-историческо наследство, по плана на гр. Перник Изпълнение на СМР по:дребно мащабна инфраструктура 3.Рехабилитация на техническата инфраструктура, разширяване достъпа до крепостта, с цел устойчиво развитие на културно-историческия туризъм включваща:вертикално планиране-алеи, подход, паркинг; инфраструктурата по част В и К- довеждащ водопровод, отводняваща канализация и ремонт и реконструкция на съществуващ санитарен възел;реконструкция на улична мрежа с цел подобряване достъпността до туристическата атракция;озеленяване и паркоустройство; тоалетни и кътове за отдих на туристите ; осигуряване на подходи за хора с увреждания ; поставяне на указателни табели и маркировка; ел.част с алейно и ефектно осветление, окабеляване и пр.Обособяване на място за стрелба с лък;монтирането на декоративни пана от полимербетон;
Документация за участие може да се получи до: 23-07-2012


Добави в Svejo