Документи




Обявление за обществена поръчка

Документ: Обявление за обществена поръчка (488799)
Възложител: Община Перник
Получен на: 28-06-2012
Преписка: 00589-2012-0011 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: \"Инженеринг ( проектиране и строителство) на детски градини “Родолюбче” и “Валентина Терешкова” в Община Перник по две обособени позиции”
Описание: \"Инженеринг ( проектиране и строителство )на детски градини “Родолюбче” и “Валентина Терешкова” в Община Перник по две обособени позиции”,както следва: Обособена позиция № 1- Целодневна детска градина №2 “Родолюбче”,находяща се в централна градска част – парка. Обособена позиция № 2 – Обединено детско заведение “Валентина Терешкова”, гр.Батановци
Документация за участие може да се получи до: 03-08-2012


Добави в Svejo